Jag godkänner att denna sida använder cookies för analyser, personanpassat innehåll och reklam.

L&R – din attraktive arbetsgivare

Pålitlig. Respektfull. Internationell.

Ett framgångsrikt företag är resultatet av sina medarbetare. L&R-gruppen har etablerat sig som en stark partner inom hela hälso- och sjukvårdsområdet. Vi erbjuder våra anställda en attraktiv arbetsmiljö med enastående utsikter – även internationellt i samband med våra över hela världen förgrenade bolag och försäljningskoncept.

Säkerhet och en sund tillväxt är därvid mycket viktigt: Genom våra forsknings- och utvecklingsaktiviteter och vår produktpolitikhar vi möjlighet att mildra konjunktursvängningarna. Även den demografiska utvecklingen i våra målgruppers åldersskikt sörjer för en stadig expansion på de viktiga avsättningsmarknaderna. Därför erbjuds våra medarbetare ett framtidsorienterat och krissäkert arbete.

Mer om L&R International

Det viktigaste för oss som leverantör av medicintekniska produkter är hållbarbet och varje enskild medarbetare. Därför gynnar vi varje enskild individs utveckling och kompetensutveckling och har fördenskull startat L&R Academy.

Vill du utmanas och befordras? Både för den som träder in i yrkeslivet och för nästa steg på karriärstegen: Ta en titt på våra platsannonser. Vi gläder oss över din ansökan!