Jag godkänner att denna sida använder cookies för analyser, personanpassat innehåll och reklam.

Vad som driver oss

Att vara nummer 1

Framstående produkter och koncept är resultatet av ett konsekvent utvecklingsarbete och orientering efter våra kunders behov. L&R ser sig inte bara som tillverkare av produkter utan också som leverantör av lösningar för framtidsorienterade medicintekniska produkter. Kunden ska alltid få den vid varje tillfälle bästa lösningen. Våra medicinska forskargrupper ger allt för att uppnå detta mål. Att göra något bra ännu bättre och att utveckla och fullända produkter och lösningar tillsammans med våra kunder är den tradition vi i vårt företag lever i och lidelsefullt för vidare. Våra medarbetare uppfattar sig som sina kunders partner och eftersträvar ett målinriktat utbyte av tankar och erfarenheter med läkare och vårdpersonal på kliniker och mottagningar. På så sätt föds inte bara verkligt praktiskt inriktade produktidéer. Det utvecklas också en servicekvalitet, som söker sin like på marknaden.

I detta arbete har vi ständigt för ögonen vårt mål: att på marknaden för medicintekniska produkter vara den problemlösare och pålitliga partner man föredrar.