Jag godkänner att denna sida använder cookies för analyser, personanpassat innehåll och reklam.

L&R:s produktion: Best practice i branschen

genom framstående teknik och process-knowhow

Stort tillverknings- och teknik-knowhow gör det möjligt för L&R att punktligt ställa ekonomiskt gynnsamma produkter av högsta kvalitet till kunders och användares förfogande.

Tillverkningsorterna är benchmarks inom branschen. Ständig optimering av produktionsprocesserna genom aktivt deltagande av medarbetarna med hjälp av kaizen och lean management garanterar att organisationen snabbt, effektivt och flexibelt kan reagera på skiftande krav från de internationella marknaderna. Målet är därvid att alltid på bästa möjliga sätt optimera värdekedjan.

Planeringsprocesserna för disposition och produktion är därför inriktade på korta genomflödestider.

Ett för alla produktionsorter holistiskt IT-system garanterar en effektiv planering och styrning av processerna runt om i världen. Produktionsorterna är inom ramen för koncernstrategin orienterade mot tillverkning och teknik och integrerar allt efter sin inriktning systematiskt L&R:s utvecklingscentra. Det strategiska och geografiska sambandet mellan utveckling och produktion på en tillverkningsort garanterar en snabb och effektiv utveckling med bästa resultat.

Produktions-knowhow innefattar inte bara bearbetningen av speciella textilier och fibrer och hanteringen av kemisk-biologiska processer utan också produktionsprocesser under renrumsbetingelser. Det som emellertid gör L&R:s produktion speciell är med visshet den höga ingenjörskompetensen, när det gäller utvecklingen av egna produktionstekniker. Detta sparar värdefull tid i utvecklingen av produkter och lösningar.