Jag godkänner att denna sida använder cookies för analyser, personanpassat innehåll och reklam.

Förstklassiga produkter – grunden för allt


I vårt sortiment återspeglas erfarenheter från över 150 år av utveckling, produktion och distribution av medicintekniska produkter, koncept och tjänster.
L&R tillhör med sina förstklassiga produkter och system de mest framgångsrika leverantörerna på marknaden. Vi erbjuder allt från enkla förbandsmaterial till moderna behandlings- och omvårdnadssystem kompletterat med ekonomiska systemlösningar, som flexibelt kan anpassas till de dagliga kraven.

Kvalitativt högvärdiga, sofistikerade produkter, som varje dag bevisar sin behandlingseffekt, utgör grunden för L&R:s helhetslösningar för öppen- och slutenvården. Set- och systemlösningar liksom koncept som L&R Optiline bidrar till att göra det dagliga arbetet hos användaren effektivt och ekonomiskt.

Våra serviceerbjudanden sträcker sig från handledning genom våra rådgivare för medicintekniska produkter till färdigställande av välunderbyggda vetenskapliga broschyrer och publikationer. Därutöver erbjuder vi ett brett upplagt seminarie- och utbildningsprogram för läkare, mottagningspersonal, vårdpersonal och terapeuter samt apotekare och apoteksanställda.

Produktportföljen är uppdelad på följande produktområden:

  • Sårvård
  • Bindor & förband
  • Setsystem & hygien
  • Undertrycksbehandling
  • L&R Optiline