Jag godkänner att denna sida använder cookies för analyser, personanpassat innehåll och reklam.

Medarbetarna

Vårt viktigaste kapital

Varje enskild medarbetare på L&R arbetar för ett gemensamt mål: att främja och bevara våra medmänniskors hälsa.

Detta stora mål uppnås som summan av många enskildas insatser. Vi förverkligar därför varje dag vår företagsfilosofi. Rättvisa arbetsvillkor, affärsetik, ansvar för vår miljö och hållbart utnyttjande av resurser är i detta sammanhang inte bara tomma ord utan ett integrerat inslag i det dagliga arbetet och i vår filosofi. Grundförutsättningen är en hälsosam och säker arbetsmiljö.

Vi investerar medvetet i våra medarbetares hälsa och säkerhet och hör därvid till de ledande företagen i branschen. Vi erbjuder våra medarbetare säkerheten och utvecklingsmöjligheterna i ett världsomspännande företag utan att fördenskull förlora blicken för den enskildes behov och potential.

Vi ger våra medarbetare utvecklingsmöjligheter, svängrum och uppskattning. Vi förväntar oss i gengäld eget ansvarstagande, arbete och professionalitet.

Vi vill gemensamt växa hållbart och är mycket noggranna vid valet av våra medarbetare. Vi investerar målinriktat i skolning och utbildning. Vår uppskattning visar vi i umgänget med varandra, i uppmuntran av initiativ och arbetsinsatser, i tydlig feedback och målinriktade utmaningar.