Jag godkänner att denna sida använder cookies för analyser, personanpassat innehåll och reklam.

Logistik

Förkorta vägar — överbrygga avstånd

Optimerade transporter är ytterst viktiga för L&R:s affärsverksamhet. För att pålitligt kunna sköta leveranserna till våra kunder och dessutom minska de därmed förbundna utsläppen till ett minimum, förbättrar vi kontinuerligt vår logistik.

För att göra vår logistikprocess så effektiv och klimatskonande som möjligt samarbetar vi med utvalda strategiska tjänsteleverantörer. Att tillhandahålla medicintekniska produkter till mottagningar, kliniker och apotek innebär även att använda intelligenta logistiktjänster, som ser till att rätt produkt finns tillgänglig i rätt tid, i tillräcklig mängd och på rätt ställe – alltid.

På alla L&R-gruppens företagsorter levererar vi punktligt och pålitligt till våra kunder från våra internationella logistikcentra. Den senaste lager- och kommissioneringstekniken, IT-förbindelser samt automatiserade anordningar för lastning och lossning bildar på våra logistikcentra ett optimerat lager- och transportsystem.

Samarbetet med internationella partners utökar därigenom på ett meningsfullt sätt vår egen förmåga. I alla våra processer spelar hållbarhet och skonsam resursanvändning en viktig roll.