Jag godkänner att denna sida använder cookies för analyser, personanpassat innehåll och reklam.

Kvalitet

Av princip förstklassig och certifierad

När det gäller L&R:s medicintekniska produkter utgör den förstklassiga kvaliteten grunden för förtroende och säkerhet – för användarna liksom för patienterna. Kvalitetsstyrning genomsyrar L&R och vidareutvecklas ständigt. Därför arbetar koncernen uteslutande enligt definierade standarder och med testade råvaror, inköpta delar, komponenter och tjänster.

Knowhow om utveckling och produktion, excellent kvalitetssäkring och sofistikerad teknik är några av L&R:s starka sidor. Genom en kombination av beprövat och nytt får vi fram användarvänliga produkter. Därvid är två saker av största vikt: säkerhet och kvalitet.

L&R arbetar utifrån ett internationellt erkänt och certifierat system för kvalitetsstyrning. Därvid följer vi de för tillverkning och försäljning av medicintekniska produkter internationellt gällande specifika normerna och reglerna. Endast de produkter som uppfyller de internationella kraven får motsvarande märkning (t ex CE-märkning) och går vidare till marknadsföring. Förutom dessa krävande, lagstadgade ramar har vi emellertid även infört omfattande interna kriterier som skall uppfyllas längs hela värdekedjan. Därför lämnar ingen produkt vårt företag utan att ha klarat omfattande kvalitetskontroller.

Att ta ansvar – vi lever kvalitet

Alla L&R:s medarbetare är skyldiga att aktivt säkerställa kvaliteten i processer, produkter och tjänster inom ramen för sitt arbete. Att stimulera detta kvalitets- och ansvarsmedvetande är hos L&R en uppgift för företagsledningen. Företagsledningen ser till att kvalitetspolicy och de därmed sammanhängande systemen kommuniceras aktivt och blir förstådda. En ständig vidareutbildning respektive kvalificering och den inom företagets alla områden fast förankrade förbättringsprocessen bidrar likaså till att öka medarbetarnas ansvarsmedvetande och motivation.

Optimering genom forskning och service

Därutöver arbetar L&R fortlöpande med många kliniska undersökningar och fallstudier för att enligt kundernas önskemål optimera sina produkter och behandlingskoncept. Även servicekvalitet är för L&R mycket viktig. Till kundernas förfogande finns många sakkunniga kontaktpersoner, vilket garanterar en optimal handledning.