Jag godkänner att denna sida använder cookies för analyser, personanpassat innehåll och reklam.

Inköp och anskaffning

En viktig faktor i värdekedjan

Användning av högvärdiga råvaror bestämmer i hög grad kvaliteten i vårt arbete och våra produkter. Vi vill även i framtiden entusiasmera våra kunder med nya idéer och utmärkta produkter. Därför görs vårt val och vår kvalificering av leverantörer ytterst noggrant. Vi satsar på effektiva och pålitliga leverantörer, som samarbetar med oss i en ständig förbättring av våra produkter och processer. Med nya tekniker, innovativa idéer och ett utpräglat kostnadsmedvetande lägger vi grunden för en gemensam framgång. Detta samarbete med våra partners är förutsättningen för en ständig optimering av de relevanta prestationsmåtten produktkvalitet, kostnad, tid och service längs värdekedjan.

Kravet på våra leverantörer:

  • bevisad kompetens när det gäller kvalitet, teknik och innovation
  • konkurrenskraftig uthållighet och prestationsförmåga, även i internationella sammanhang
  • integrerat kvalitetsstyrningssystem
  • förstklassig organisation och aktiv kommunikation
  • företagsledning enligt moderna ekologiska och sociala principer

Vår inköpsavdelning agerar globalt och har därvidlag som mål att etablera en långsiktig samarbetsrelation med leverantörerna, vilket kan garantera en konstant hög kvalitet och världsomspännande konkurrensförmåga. Detta lyckas tack vare knowhow hos inköpsspecialister i samarbete med nationella och internationella leverantörer. Våra leverantörer kommer från många olika branscher och regioner; bland dem finns företag av alla storlekar, eftersom den ekonomiska styrkan hos ett företag inte är ensamt avgörande. Vi lägger mycket större vikt vid ett långsiktigt samarbete som grundas på ömsesidig respekt och pålitlighet. Därför är det för L&R lika viktigt att vår partner passar oss med hänsyn till sin filosofi, etiska värderingar och en ansvarsfull resurshantering.

Av våra affärspartners förväntar vi oss mer än leverans av förstklassiga produkter, råvaror och tjänster. De är för oss viktiga kontaktpunkter på de internationella marknaderna och partners i en gemensam, framgångsrik produktutveckling och ett kontinuerligt förbättringsarbete.