Jag godkänner att denna sida använder cookies för analyser, personanpassat innehåll och reklam.

Socialt ställningstagande

  • En viktig riktlinje för våra företagsaktiviteter är att vi klart tar ställning för att skydda miljön. Vi följer därigenom en mångårig tradition under det att vi förbättrar konkurrenskraften.
  • Ekologiskt hållbar handel börjar redan vid produktutvecklingen och fortsätter i tillverkningen och leveransen ända fram till användningen och avfallshanteringen av våra produkter.
  • På företaget söker vi inom alla områden efter resursbesparande processer och produktionsmetoder, miljövänliga material och en logistik som skonar omgivning och sparar energi.
  • Vi bevakar aktivt vårt ansvar genom en systematisk optimering inom definierade områden, genom att inkludera alla medarbetare och genom samverkan med kunder, leverantörer och servicepersonal.
  • Vi känner och tar ett socialt ansvar gentemot våra medarbetare, kunder, leverantörer och samhället.
  • Som grundval har vi de internationellt erkända samhälleliga, kulturella och etiska värdena, gällande lagar och normer samt våra internt tillämpade riktlinjer. För oss är det viktigt att alla får samma möjligheter oberoende av kön, religion, etniskt eller socialt ursprung.
  • En avgörande faktor för L&R:s långsiktiga framgång är att vi utvecklar och ökar våra medarbetares kompetens. Vårt ansvar gentemot samhället omfattar även ut‑ och vidareutbildning av våra kunder som står i direkt eller indirekt kontakt med våra produkter och tjänster.
  • Vi bemödar oss om våra medarbetares hälsa och säkerhet på arbetsplatsen. Samma sak gäller säkerheten för patienter och användare, när de använder våra produkter.
  • Dessutom engagerar vi oss i samhället genom att erbjuda attraktiva utbildningsplatser, genom snabb hjälp vid katastrofer och kriser samt genom att målinriktat stödja utvalda sociala åtaganden.