Jag godkänner att denna sida använder cookies för analyser, personanpassat innehåll och reklam.

L&R:s hållbarhetskoncept

Att i dag tänka på kommande generationer

För L&R som företag inom hälsoområdet står människans väl i första rummet. Vi är övertygade om att ett hederligt uppträdande förbättrar hela företagets verksamhet. Det bidrar till att minska risker, bygga upp konkurrensfördelar och stärka företagets goda rykte. Detta credo reflekteras i vår gemensamma företagspolicy: Ett socialt och ekologiskt ansvarsfullt handlande är för oss självklart.

Gemensamt satsar vi i vårt företag allt på att skydda och bevara den värld vi lever och arbetar i. Det är vår uppgift att utveckla produkter med lika stor hänsyn till människans och miljöns välbefinnande som till vårt samhällsansvar och våra affärsmässiga framgångar.

Här hittar du vår redogörelse av hur vi ser på social och ekologisk hållbarhet