Jag godkänner att denna sida använder cookies för analyser, personanpassat innehåll och reklam.

Forskning och innovation

På jakt efter det bästa

Egna forsknings- och utvecklingsaktiviteter utgör grunden för vårt företags framgångar under årtionden. Därför gäller våra investeringar i en omfattande forskning för det första utveckling av nya produkter och för det andra optimering av beprövade koncept. Målet är därvid alltid att hitta den för patienter och användare bästa lösningen.

Individuella behov möter skräddarsydda lösningar. Innovativt är det som gör nytta för kunden.

Målet för L&R:s utvecklingsaktiviteter är att fortlöpande ta fram bättre produkter, som är optimerade i samklang med ekonomiska och ekologiska krav. Därtill utforskar L&R de föränderliga krav som ställs av läkarnas och vårdpersonalens arbete med särskild uppmärksamhet riktad mot de sociala behoven. Även de ekologiska effekterna står i fokus under utvecklingsarbetet. Vi ser det som vår uppgift att erbjuda alla våra kunder runt om i världen produkter och tjänster som är både lätta att använda och ekonomiskt attraktiva. Därför knyter vi våra dotterföretag och partners runt om i världen nära till oss i vår produktutveckling och säkrar därmed samtidigt en global framgång för våra produkter.

Vi bärs i detta av övertygelsen om att en lösning måste ha helheten i blickfånget för att vara långsiktigt framgångsrik: Omvårdnadens krav måste tillgodoses i samma mån som de krav som ställs av behandlingsverksamheten. För att uppnå de bästa resultaten och ekonomiska målen arbetar L&R inom ramen för internationella utvecklingscentra. I centrum står säkerhet och nytta för kunder och patienter.

En annan faktor som bidrar till framgångar i dessa ansträngningar är den intensiva dialog som L&R för med läkare och personal på mottagningar. För detta infinner sig våra rådgivare på plats hos kunden och utnyttjar en speciellt utvecklad innovationsprocess. På detta sätt lyckas vi få med de senaste trenderna och kundkraven i utvecklingen av nya produkter och kan informera våra kunder om förbättrade behandlingsmöjligheter. Vår sakkunskap ställer vi regelbundet till förfogande i många former av service och i oavhängiga fackpublikationer.

Här hittar du fackpublikationer som bygger på omfattande forskning inom ramen för L&R:s produktutveckling och produktoptimering.