Jag godkänner att denna sida använder cookies för analyser, personanpassat innehåll och reklam.

Att leva sitt partnerskap

Värden som vi lever: pålitlighet, pragmatism, passion

Hållbart partnerskap innebär för oss att umgås med respekt och hederlighet. Det är för oss en förpliktelse att alltid ha kundens långsiktiga tillfredsställelse för ögonen. Detta är grundvalen för våra affärsframgångar. Våra kunder litar på oss och på kvaliteten hos våra produkter och tjänster. Vi gör allt och ofta ännu mycket mer för att leva upp till det förtroende man visar oss.

I vårt dagliga arbete betyder detta:

  • vi levererar kvalitativt högvärdiga produkter, koncept och tjänster
  • vi lägger vikt vid största pålitlighet i vår kundvård
  • vi är konkurrenskraftiga internationellt
  • vi stödjer kontinuerligt optimeringen av våra kunders processer

Som ett resultat får kunden mer än högvärdiga produkter och koncept: professionell rådgivning och handledning av erfarna produktrådgivare inom det medicintekniska området.

En upplevelse av partnerskap – något som är viktigt för oss

 

Partnerskap betyder att ge och ta. Därför ställer vi även i samarbetet med våra leverantörer lika höga krav som på oss själva. Våra partners delar våra övertygelser och stödjer oss när det gäller att leva upp till dessa. Våra partners arbetar ansvarsfullt enligt definierade standarder och sätter precis som vi värde på en öppen kommunikation som grund för ett framgångsrikt samarbete. Detta sätter vi stort värde på, eftersom kvaliteten hos råvaror, inköpta delar, komponenter och tjänster i hög grad bestämmer kvaliteten hos våra egna produkter och tjänster.