Jag godkänner att denna sida använder cookies för analyser, personanpassat innehåll och reklam.

L&R utvecklar, tillverkar och distribuerar över hela världen

Pålitlig partner och problemlösare

Lohmann & Rauscher (L&R) är en internationellt ledande leverantör av framtidsorienterade medicin- och hygienprodukter av högsta kvalitet – från klassiska förbandsmaterial till moderna behandlings- och vårdsystem. L&R bildades 1998 ur de båda företagen Lohmann (grundat 1851) och Rauscher (grundat 1899) och förfogar över 160 års kompetens som tillförlitlig partner och problemlösare för sina kunder.

Trots en svag tillväxt i världshandeln har de senaste åren varit en framgångsrik period för L&R. En stor del i detta har särskilt koncernens medarbetare. Deras engagemang har möjliggjort den gemensamma framgången. Tillsammans med sina medarbetare ska L&R fortsätta att växa, speciellt på det internationella området.

Faktaruta

  • Försäljningsvolym 2016: 600 miljoner euro
  • mer än 4 600 medarbetare över hela världen
  • Representerad på alla viktiga marknader
  • 44 koncernbolag
  • 10 produktionsorter i 8 länder
  • Intressen i 22 länder
  • Fler än 130 utvalda distributionspartners
  • Fler än 1200 leverantörer över hela världen

Orter med huvudkontorsfunktion är Rengsdorf (Tyskland) och Wien (Österrike).

Innovativa medicintekniska produkter är vår tradition

L&R:s sortiment omfattar ett rikhaltigt utbud inom områdena medicin, vård och hygien. Kännetecknande för L&R:s produkter är deras utmärkta kvalitet, stora funktionalitet och höga behandlingseffektivitet. Under de senaste åren har L&R med framgång introducerat ett flertal övertygande innovationer på marknaden.

Till L&R:s kunder hör läkare, vårdpersonal och apotek, fackhandel inom sjukvårds- och medicinområdet, partihandel och industri. En stor försäljningssektor är även sjukhus.

På alla affärsområden uppträder L&R med sina sofistikerade produkter, koncept och tjänster som pålitlig partner och problemlösare för sina kunder.

Här finns L&R:s omfångsrika produktportfölj

Högsta kvalitet för högsta krav

Kvalitet står för L&R i första rummet, oavsett om det gäller råvaror, delar från underleverantörer, komponenter eller tjänster. Med hjälp av ett internationellt certifierat kvalitetsprogram, noggranna interna kvalitetskontroller och kliniska undersökningar och fallstudier optimerar vi kontinuerligt våra produkter, våra behandlingskoncept och vår servicekvalitet.

Mer om kvalitet hos L&R hittar du här

Hållbarhet – mer än ett modeord

Hos L&R står människan alltid i centrum: som kund, affärspartner, medarbetare och patient. Inom L&R känner vi oss i hög grad förpliktigade att leva upp till kravet på att erbjuda ett hållbart bidrag till ett bättre och säkrare omhändertagande av patienterna.

Mer om hållbarhet och L&R hittar du här